Utsättning

Vi erbjuder utsättning, inmätning och dokumentation av mätdata vid t.ex. markprojektering, villagrunder, byggnationer, vägbyggen, markentreprenader m.m.